cennik


Orientacyjne ceny usług:

Księgi handlowe – od 800,00 zł netto/m-c,

Książka przychodów i rozchodów – od 300,00 zł netto/m-c,
Ryczałt ewidencjonowany – od 120 zł netto/m-c,
Kadry i płace – od 60 zł netto za pracownika i od 30,00 zł netto za zleceniobiorcę lub rozliczenie umowy o dzieło,


Ostateczna cena jest ustalana z klientem na podstawie uzyskanych informacji o rozmiarach prowadzonej działalności i jej poziomie skomplikowania.


Podmiot: Tax Usługi Rachunkowo- Księgowe Bożena Chyła-Piórkowska jest czynnym podatnikiem VAT i wystawia za swoje usługi faktury
z 23% podatkiem VAT.